Wat heeft Falpro te bieden

Onze diensten

Advies

Advies

Is het voor u onduidelijk of u maatregelen moet treffen? Weet u niet met welke gevaren en risico’s u te maken heeft in een specifieke situatie? In een vrijblijvend adviesgesprek bespreken wij samen met u de situatie. We bespreken de mogelijke risico’s en de gevaren die kunnen ontstaan tijdens het werken op hoogte en welke gevolgen dit voor u kan hebben. Om een concreet beeld te krijgen van de risico’s en de gevaren kan een vervolg op dit gesprek een risico-inventarisatie & evaluatie zijn.

risicoinventarisatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke gevaren en risico’s in uw specifieke situatie, starten wij met een risico-inventarisatie & evaluatie. Dit doen we op basis van de behoefte van u als werkgever of gebouweigenaar en de werkzaamheden die op hoogte worden uitgevoerd. Uiteraard volgen wij hierbij de meest actuele wet- en regelgeving en werken wij volgens de laatste ontwikkelingen in de markt. Na de inventarisatie hebben wij een goed beeld van de risico’s en stellen wij een plan op maat op.

Gevelladders

Montage

Goede valbeveiligingssystemen en klimvoorzieningen vragen om vakkundige montage. Onze monteurs zijn geschoold en gecertificeerd om deze middelen te monteren. Zo bent u verzekerd van deugdelijke en professionele montage. Naast uitleg op de werkvloer ontvangt u na oplevering een technisch dossier waarin alle informatie rondom uw voorziening staat beschreven.

Gevelladders

Voorlichting & toolboxes

Bij het werken op hoogte zijn risico’s onvermijdelijk en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers een groot goed. Veilig werken op hoogte vergt naast een goed systeem ook wat van de gebruiker. Ons doel is om iedereen bewust te maken van het belang van veilig werken. Ook willen we mensen leren hoe zij risico’s kunnen uitsluiten. Dit doen wij op basis van duidelijke protocollen, heldere werkinstructies en informatieve bijeenkomsten in de vorm van toolboxmeetings en specifieke producttrainingen!

keuring & onderhoud

Inspectie & onderhoud

Falpro Safety Solutions levert een compleet pakket en hier hoort ook onderhoud en inspectie bij. Het is wettelijk verplicht om uw klim- en veiligheidsvoorzieningen in goede conditie te houden. Dit kunt u doen door regelmatig controles te uitvoeren en een jaarlijkse inspectie te laten plaatsvinden.

Meer weten over onze diensten?

Veelgestelde vragen over onze diensten

1. Welke diensten bieden jullie aan?

U kunt onze hulp inschakelen voor:

  • Advies rondom werken op hoogte
  • Risico-inventarisatie & evaluatie
  • Montage van valbeveiligingssystemen en klimvoorzieningen
  • Inspectie & onderhoud
  • Voorlichting & toolboxes

Wilt u meer weten over onze diensten? Vul dan het contactformulier in of neem direct contact met ons op.

2. Wat is een RI&E?

RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Op basis van een RI&E worden risico’s voor de veiligheid en de gezondheid op de werkplek in kaart gebracht en geëvalueerd. Een RI&E is verplicht voor alle Nederlandse werkgevers ongeacht het type bedrijf en de sector waarbinnen het bedrijf actief is.

3. Waarom is een RI&E belangrijk voor bedrijven?

Op basis van een RI&E kan de gezondheid en de veiligheid van werknemers worden gewaarborgd en de kans op ongevallen worden verkleind.

4. Hoe vaak moet een RI&E worden uitgevoerd?

Over het algemeen moet een RI&E altijd worden uitgevoerd als er een verandering plaatsvindt in de werkzaamheden of de arbeidsomstandigheden die van invloed zijn op de veiligheid en de gezondheid van werknemers. Daarnaast is het wettelijk verplicht om een RI&E iedere vier jaar te actualiseren. In specifieke gevallen kan de arbeidsinspectie een kortere termijn stellen. Het is belangrijk om een RI&E actueel te houden. Alleen dan kan de veiligheid en de gezondheid van werknemers optimaal worden gewaarborgd.

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een RI&E. Neem vrijblijvend contact met ons op.

5. Hoe kan ik mijn werknemers informeren over een veilige werkwijze?

Wij organiseren toolboxmeetings en specifieke producttrainingen die als doel hebben om iedereen bewust te maken van het belang van veilig werken. Dit doen wij op basis van duidelijke protocollen, heldere werkinstructies en informatieve bijeenkomsten. Door deze toolboxmeetings en producttrainingen zullen uw werknemers de nodige kennis krijgen hoe zij veilig kunnen werken.

6. Wat is het doel van de toolboxmeetings en de specifieke producttrainingen?

Ons doel is om iedereen bewust te maken van het belang van veilig werken. De trainingen zijn bedoeld om medewerkers voor te lichten over veiligheidsrisico’s op de werkplek en hoe deze te vermijden zijn. Het is een interactieve sessie die gericht is op duidelijke protocollen en heldere werkinstructies.

7. Hoe vaak moet ik een toolboxmeeting of een producttraining organiseren?

Het is aan te raden om regelmatig een toolboxmeeting of een producttraining te organiseren, bijvoorbeeld een keer per maand. Zo blijven uw medewerkers op de hoogte van de laatste veiligheidsprocedures.

8. Wat kan ik verwachten wanneer ik valbeveiligingssystemen en klimvoorzieningen bij jullie aanschaf?

Wanneer u valbeveiligingssystemen en klimvoorzieningen bij ons aanschaft, zullen deze door onze monteurs vakkundig bij u worden gemonteerd. Onze monteurs zijn hiervoor geschoold en gecertificeerd. Hierdoor kunnen wij u verzekeren van professionele montage.

9. Wat is een technisch dossier?

In een technisch dossier staat beschreven welke acties er zijn verricht om de werkomgeving veilig te maken. Dit dossier ontvangt u na de oplevering van valbeveiligingssystemen en klimvoorzieningen.

10. Hoe lang duurt de installatie van valbeveiligingssystemen en klimvoorzieningen?

De installatietijd van valbeveiligingssystemen en klimvoorzieningen varieert afhankelijk van de grootte van het project en de complexiteit van de installatie. Onze monteurs zullen u van tevoren een schatting geven van de verwachte installatietijd.