Wat heeft Falpro te bieden

Onze diensten

Advies

Advies

Is het voor u onduidelijk of u maatregelen moet treffen? Weet u niet met welke gevaren en risico’s u te maken heeft in een specifieke situatie? In een vrijblijvend adviesgesprek bespreken wij samen met u de situatie. We bespreken de mogelijke risico’s en de gevaren die kunnen ontstaan tijdens het werken op hoogte en welke gevolgen dit voor u kan hebben. Om een concreet beeld te krijgen van de risico’s en de gevaren kan een vervolg op dit gesprek een risico-inventarisatie & evaluatie zijn.

risicoinventarisatie

Risico-inventarisatie & evaluatie

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke gevaren en risico’s in uw specifieke situatie, starten wij met een risico-inventarisatie & evaluatie. Dit doen we op basis van de behoefte van u als werkgever of gebouweigenaar en de werkzaamheden die op hoogte worden uitgevoerd. Uiteraard volgen wij hierbij de meest actuele wet- en regelgeving en werken wij volgens de laatste ontwikkelingen in de markt. Na de inventarisatie hebben wij een goed beeld van de risico’s en stellen wij een plan op maat op.

Gevelladders

Montage

Goede valbeveiligingssystemen en klimvoorzieningen vragen om vakkundige montage. Onze monteurs zijn geschoold en gecertificeerd om deze middelen te monteren. Zo bent u verzekerd van deugdelijke en professionele montage. Naast uitleg op de werkvloer ontvangt u na oplevering een technisch dossier waarin alle informatie rondom uw voorziening staat beschreven.

Gevelladders

Voorlichting & toolboxes

Bij het werken op hoogte zijn risico’s onvermijdelijk en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers een groot goed. Veilig werken op hoogte vergt naast een goed systeem ook wat van de gebruiker. Ons doel is om iedereen bewust te maken van het belang van veilig werken. Ook willen we mensen leren hoe zij risico’s kunnen uitsluiten. Dit doen wij op basis van duidelijke protocollen, heldere werkinstructies en informatieve bijeenkomsten in de vorm toolboxmeetings en specifieke producttrainingen!

keuring & onderhoud

Inspectie & onderhoud

Falpro Safety Solutions levert een compleet pakket en hier hoort ook onderhoud en inspectie bij. Het is wettelijk verplicht om uw klim- en veiligheidsvoorzieningen in goede conditie te houden. Dit kunt u doen door regelmatig controles te uitvoeren en een jaarlijkse inspectie te laten plaatsvinden.

Meer weten over onze diensten?