Onderhoud, inspectie & nascholing

Veiligheid, kwaliteit & duurzaamheid op het hoogste niveau!

De zesde schakel van de Falpro Safety Chain richt zich op het doorlopende proces van onderhoud, inspectie en nascholing. Het waarborgt niet alleen de duurzaamheid van de geïmplementeerde veiligheidsoplossingen, maar biedt ook continue educatie om een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn te behouden.

Het belang van onderhoud en inspectie

Na de implementatie van de veiligheidsoplossingen is regelmatig onderhoud en inspectie van essentieel belang. Dit waarborgt niet alleen de goede werking van de systemen maar identificeert ook vroegtijdig eventuele gebreken. Bovendien is het wettelijk verplicht om uw veiligheidsmiddelen jaarlijks te laten keuren. Ons gecertificeerde team staat klaar voor periodieke inspecties en onderhoudswerkzaamheden, zodat uw veiligheidsvoorzieningen te allen tijde optimaal functioneren.

Roy Otten

Nascholing om veilig te blijven werken

Veilig werken op hoogte vereist niet alleen het juiste materieel, maar ook up-to-date kennis. Onze trainingen en opleidingen bieden werknemers voortdurende educatie over veiligheidsprotocollen, nieuwe ontwikkelingen en het juiste gebruik van de geïmplementeerde systemen. Hierdoor blijven zij alert en behouden ze de benodigde kennis voor een veilige werkomgeving op hoogte.

Voordelen van onze aanpak

Door te investeren in onderhoud, inspectie en nascholing verzekert u zich van: 

  • Duurzaamheid: langdurige werking van uw veiligheidsoplossingen.
  • Veiligheid: vroegtijdige detectie en correctie van eventuele defecten.
  • Compliance: voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.
  • Bewustzijn: voortdurende educatie voor een veilige werkomgeving.

Wij bieden een allesomvattend pakket om uw veiligheidsvoorzieningen in optimale conditie te houden en uw personeel continu bewust te maken van de veiligheidsrichtlijnen op hoogte.

Benieuwd welke oplossingen uw werkomgeving veiliger maken?

Neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen over valbeveiliging

Wat is valbeveiliging?

Valbeveiliging voorkomt dat mensen vallen en zich bezeren. Het wordt voornamelijk gebruikt bij het werken op hoogte, omdat hier een grotere kans is om te vallen. Valbeveiliging omvat diverse componenten, zoals veiligheidsharnassen, vanglijnen en ankerpunten.

Is valbeveiliging verplicht?

Werk op hoogte brengt risico’s met zich mee en daarom is valbeveiliging essentieel.

Valbeveiliging is verplicht als:

  • Werknemers werken op minimaal 2,5 meter hoogte.
  • Werknemers op een hoogte van minder dan 2,5 meter werken, maar het risico lopen om te vallen.
  • Werknemers zich begeven op een plek die beweegt of kan bewegen, waardoor zij kunnen vallen.

Lees hier alle complete richtlijnen in met betrekking op de verplichting van valbeveiliging.

Hoe kan u als werkgever zorgen voor valbeveiliging?

Bescherm uw medewerkers door:

  • Te zorgen voor een veilige steiger, bordes en werkvloer.
  • Hekken en leuningen te plaatsen.
  • Openingen in vloeren en muren te beveiligen.

Als dit niet mogelijk is, plaats dan vangnetten, veiligheidsgordels en vallijnen.

Wilt u weten welke valbeveiliging geschikt is voor uw specifieke situatie? Laat dan een risico-inventarisatie evaluatie uitvoeren.

Welke wettelijke voorschriften en normen rondom valbeveiliging zijn er in Nederland?

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
De Arbowet vormt het wettelijk kader voor veilig en gezond werken in Nederland.

Het Arbobesluit
Dit is een uitwerking van de Arbowet die specifieke voorschriften bevat voor verschillende aspecten van arbeidsveiligheid, waaronder valbeveiliging.

NEN-EN 363:2018
Deze norm specificeert de eisen voor uitrusting tegen vallen, inclusief instructies voor gebruik, onderhoud, inspectie en keuring.

NEN 2484:2017
Deze norm behandelt het veilig gebruik van draagbaar klimmaterieel, zoals ladders en trappen.

Richtlijn Steigers (Richtlijn 2009/104/EG)
Deze richtlijn heeft betrekking op het opbouwen, gebruiken en afbreken van steigers en bevat voorschriften voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers.

EN-NEN 795:2012
Deze Europese norm stelt de specificaties en eisen vast voor ankerpunten op daken voor persoonlijke bescherming tegen vallen tijdens werkzaamheden op hoogte.

Welke soorten valbeveiligingssystemen zijn er beschikbaar?

Er zijn verschillende soorten valbeveiligingssystemen beschikbaar, waaronder:

Valbeveiligingsharnas
Dit is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) dat om het lichaam wordt gedragen en voorzien is van aansluitpunten waarop andere valbeveiligingsmiddelen kunnen worden bevestigd.

Veiligheidslijn en valstopapparaat
Een veiligheidslijn is een verankeringslijn die werknemers verbindt met een vast punt om te voorkomen dat ze vallen. Een valstopapparaat, zoals een valdemper of zelfoprollende lijn, kan aan de veiligheidslijn worden bevestigd om een val te stoppen of de impact te beperken.

Ankerpunten
Dit zijn structurele verankeringspunten waaraan een valbeveiligingsuitrusting kan worden bevestigd.

Veiligheidsnetten
Veiligheidsnetten worden vaak gebruikt bij bouw- en constructiewerkzaamheden en beschermen werknemers tegen vallen.

Valbeveiligingskooien en -rails
Deze worden gebruikt in trappenhuizen, platforms en andere verhoogde werkplekken om een barrière te creëren en te voorkomen dat werknemers vallen.

Hekwerken en leuningen
Deze worden vaak geïnstalleerd op platte daken, loopbruggen en andere verhoogde werkplekken om een permanente barrière te vormen en het risico op vallen te verminderen.

Welke valbeveiligingsoplossingen biedt Falpro?

U kunt bij ons terecht voor permanente valbeveiliging zoals ankerpunten en hekwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsharnassen en tijdelijke ankerpunten zoals mobiele leeflijnen.

Welke valbeveiliging heb ik nodig?

Vind de juiste valbeveiliging voor uw situatie. Elk type werk op hoogte vereist specifieke valbeveiligingsmiddelen, zoals veiligheidsharnassen, vanglijnen en ankerpunten. Ontdek welke componenten essentieel zijn en zorg ervoor dat u de benodigde valbeveiliging hebt.

Neem contact met ons op voor specifiek advies voor uw situatie.

Geven jullie ook training en advies op het gebied van valbeveiliging?

Ja zeker! Wij verzorgen toolboxmeetings en producttrainingen met als doel om iedereen bewust te maken van het belang van veilig werken. Dit zijn interactieve sessies die gericht zijn op duidelijke protocollen en heldere werkinstructies.

Wat zijn de veelvoorkomende risico's bij het werken op hoogte en hoe kan valbeveiliging deze risico's verminderen?

Valrisico
Het grootste risico bij werken op hoogte is het gevaar om te vallen. Dit kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Valbeveiligingsharnassen, veiligheidslijnen, ankerpunten en andere systemen kunnen werknemers verbinden met stevige punten waardoor het valrisico aanzienlijk kan worden verkleind.

Evenwicht verliezen of struikelen
Het kan moeilijk zijn om het evenwicht te bewaren bij het werken op hoogte. Onstabiele oppervlakken en obstakels kunnen ervoor zorgen dat werknemers hun evenwicht verliezen of struikelen en van grote hoogte vallen. Valstopapparaten, zoals valdempers en zelfoprollende lijnen, kunnen de impact van een val verminderen door de kracht van de vertraging te absorberen.

Onjuiste opstelling van ladders of steigers
Onjuist gebruik of montage van ladders en steigers kan leiden tot instabiliteit en vergroot het risico om te vallen. Zorg ervoor dat werknemers voldoende producttrainingen volgen zodat zij weten hoe ladders en steigers gebruikt moeten worden. Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van andere vormen van valbeveiliging, zoals vangnetten.

Gebrek aan training en bewustzijn
Een gebrek aan training, onvoldoende kennis van de juiste procedures en niet bewust zijn van de risico’s van werken op hoogte kunnen leiden tot ongevallen. Training op het gebied van valbeveiliging en specifieke producttrainingen helpen werknemers de risico’s beter te begrijpen en veilige werkwijzen te volgen.