Training & opleiding

Veiligheid, kwaliteit & duurzaamheid op het hoogste niveau!

De vijfde schakel in de Falpro Safety Chain bestaat uit training en opleiding. Ondanks dat er een goed veiligheidssysteem is, staat en valt de veiligheid met de manier waarop werknemers hiermee omgaan.

Waarom is training essentieel?

Na de succesvolle montage van de veiligheidsoplossingen is het trainen van uw team de volgende prioriteit. Onze trainingen en opleidingen zijn gericht op het vergroten van het bewustzijn en de kennis van uw medewerkers met betrekking tot de nieuwe veiligheidssystemen.

Concrete aspecten van de training:

 • Gebruiksinstructies: we verstrekken duidelijke en gedetailleerde instructies over het juiste gebruik van de geïmplementeerde veiligheidsmiddelen.
 • Veiligheidscultuur: we benadrukken het belang van een veiligheidscultuur en hoe dit kan worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden.
 • Noodprocedures: uw team wordt getraind in effectieve noodprocedures, zodat ze adequaat kunnen handelen in geval van nood.
 • Periodieke updates: bij eventuele aanpassingen aan de veiligheidssystemen verzorgen wij periodieke updates om de kennis van uw team actueel te houden.

Voordelen van onze training

Onze trainingen en opleidingen dragen bij aan:

 • Een veiligere werkomgeving
 • Vermindering van ongevallen
 • Maximaal rendement uit de geïmplementeerde veiligheidsoplossingen

 • Voldoen aan de wet- en regelgeving

Vragen over de trainingen en opleidingen?

Neem gerust contact met ons op.

Veelgestelde vragen over valbeveiliging

Wat is valbeveiliging?

Valbeveiliging voorkomt dat mensen vallen en zich bezeren. Het wordt voornamelijk gebruikt bij het werken op hoogte, omdat hier een grotere kans is om te vallen. Valbeveiliging omvat diverse componenten, zoals veiligheidsharnassen, vanglijnen en ankerpunten.

Is valbeveiliging verplicht?

Werk op hoogte brengt risico’s met zich mee en daarom is valbeveiliging essentieel.

Valbeveiliging is verplicht als:

 • Werknemers werken op minimaal 2,5 meter hoogte.
 • Werknemers op een hoogte van minder dan 2,5 meter werken, maar het risico lopen om te vallen.
 • Werknemers zich begeven op een plek die beweegt of kan bewegen, waardoor zij kunnen vallen.

Lees hier alle complete richtlijnen in met betrekking op de verplichting van valbeveiliging.

Hoe kan u als werkgever zorgen voor valbeveiliging?

Bescherm uw medewerkers door:

 • Te zorgen voor een veilige steiger, bordes en werkvloer.
 • Hekken en leuningen te plaatsen.
 • Openingen in vloeren en muren te beveiligen.

Als dit niet mogelijk is, plaats dan vangnetten, veiligheidsgordels en vallijnen.

Wilt u weten welke valbeveiliging geschikt is voor uw specifieke situatie? Laat dan een risico-inventarisatie evaluatie uitvoeren.

Welke wettelijke voorschriften en normen rondom valbeveiliging zijn er in Nederland?

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
De Arbowet vormt het wettelijk kader voor veilig en gezond werken in Nederland.

Het Arbobesluit
Dit is een uitwerking van de Arbowet die specifieke voorschriften bevat voor verschillende aspecten van arbeidsveiligheid, waaronder valbeveiliging.

NEN-EN 363:2018
Deze norm specificeert de eisen voor uitrusting tegen vallen, inclusief instructies voor gebruik, onderhoud, inspectie en keuring.

NEN 2484:2017
Deze norm behandelt het veilig gebruik van draagbaar klimmaterieel, zoals ladders en trappen.

Richtlijn Steigers (Richtlijn 2009/104/EG)
Deze richtlijn heeft betrekking op het opbouwen, gebruiken en afbreken van steigers en bevat voorschriften voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers.

EN-NEN 795:2012
Deze Europese norm stelt de specificaties en eisen vast voor ankerpunten op daken voor persoonlijke bescherming tegen vallen tijdens werkzaamheden op hoogte.

Welke soorten valbeveiligingssystemen zijn er beschikbaar?

Er zijn verschillende soorten valbeveiligingssystemen beschikbaar, waaronder:

Valbeveiligingsharnas
Dit is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) dat om het lichaam wordt gedragen en voorzien is van aansluitpunten waarop andere valbeveiligingsmiddelen kunnen worden bevestigd.

Veiligheidslijn en valstopapparaat
Een veiligheidslijn is een verankeringslijn die werknemers verbindt met een vast punt om te voorkomen dat ze vallen. Een valstopapparaat, zoals een valdemper of zelfoprollende lijn, kan aan de veiligheidslijn worden bevestigd om een val te stoppen of de impact te beperken.

Ankerpunten
Dit zijn structurele verankeringspunten waaraan een valbeveiligingsuitrusting kan worden bevestigd.

Veiligheidsnetten
Veiligheidsnetten worden vaak gebruikt bij bouw- en constructiewerkzaamheden en beschermen werknemers tegen vallen.

Valbeveiligingskooien en -rails
Deze worden gebruikt in trappenhuizen, platforms en andere verhoogde werkplekken om een barrière te creëren en te voorkomen dat werknemers vallen.

Hekwerken en leuningen
Deze worden vaak geïnstalleerd op platte daken, loopbruggen en andere verhoogde werkplekken om een permanente barrière te vormen en het risico op vallen te verminderen.

Welke valbeveiligingsoplossingen biedt Falpro?

U kunt bij ons terecht voor permanente valbeveiliging zoals ankerpunten en hekwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsharnassen en tijdelijke ankerpunten zoals mobiele leeflijnen.

Welke valbeveiliging heb ik nodig?

Vind de juiste valbeveiliging voor uw situatie. Elk type werk op hoogte vereist specifieke valbeveiligingsmiddelen, zoals veiligheidsharnassen, vanglijnen en ankerpunten. Ontdek welke componenten essentieel zijn en zorg ervoor dat u de benodigde valbeveiliging hebt.

Neem contact met ons op voor specifiek advies voor uw situatie.

Geven jullie ook training en advies op het gebied van valbeveiliging?

Ja zeker! Wij verzorgen toolboxmeetings en producttrainingen met als doel om iedereen bewust te maken van het belang van veilig werken. Dit zijn interactieve sessies die gericht zijn op duidelijke protocollen en heldere werkinstructies.

Wat zijn de veelvoorkomende risico's bij het werken op hoogte en hoe kan valbeveiliging deze risico's verminderen?

Valrisico
Het grootste risico bij werken op hoogte is het gevaar om te vallen. Dit kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Valbeveiligingsharnassen, veiligheidslijnen, ankerpunten en andere systemen kunnen werknemers verbinden met stevige punten waardoor het valrisico aanzienlijk kan worden verkleind.

Evenwicht verliezen of struikelen
Het kan moeilijk zijn om het evenwicht te bewaren bij het werken op hoogte. Onstabiele oppervlakken en obstakels kunnen ervoor zorgen dat werknemers hun evenwicht verliezen of struikelen en van grote hoogte vallen. Valstopapparaten, zoals valdempers en zelfoprollende lijnen, kunnen de impact van een val verminderen door de kracht van de vertraging te absorberen.

Onjuiste opstelling van ladders of steigers
Onjuist gebruik of montage van ladders en steigers kan leiden tot instabiliteit en vergroot het risico om te vallen. Zorg ervoor dat werknemers voldoende producttrainingen volgen zodat zij weten hoe ladders en steigers gebruikt moeten worden. Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van andere vormen van valbeveiliging, zoals vangnetten.

Gebrek aan training en bewustzijn
Een gebrek aan training, onvoldoende kennis van de juiste procedures en niet bewust zijn van de risico’s van werken op hoogte kunnen leiden tot ongevallen. Training op het gebied van valbeveiliging en specifieke producttrainingen helpen werknemers de risico’s beter te begrijpen en veilige werkwijzen te volgen.