keuring & onderhoud

Veelvoorkomende valbeveiligingsfouten

Als experts op het gebied van valbeveiliging begrijpen wij het belang van het minimaliseren van valrisico’s op de werkplek. Naast de cruciale rol van valbeveiligingssystemen is het essentieel om bewust te zijn van veelvoorkomende fouten bij de implementatie van deze maatregelen. In dit nieuwsbericht identificeren we de meest voorkomende valbeveiligingsfouten en leggen we uit hoe u deze kunt vermijden. Door deze fouten te begrijpen en te voorkomen, creëert u een veiligere werkomgeving voor uw team.

Het negeren van de risicobeoordeling

Een van de meest voorkomende valbeveiligingsfouten is het negeren van een gedegen risicobeoordeling. Het is cruciaal om de potentiële gevaren op de werkplek te identificeren en te evalueren voordat u de valbeveiligingsmaatregelen implementeert. Door regelmatig risicobeoordelingen uit te voeren, kunt u nieuwe risico’s identificeren en ervoor zorgen dat uw valbeveiligingssystemen up-to-date blijven.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Een veelgemaakte fout is het onjuist dragen en gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), zoals harnassen en veiligheidshelmen. Zorg ervoor dat alle werknemers volledig begrijpen hoe zij een PBM correct moeten dragen, hoe ze moeten worden geïnspecteerd op defecten en wanneer ze moeten worden vervangen. Vergeet niet dat regelmatige training en bewustwording essentieel zijn voor het juist gebruiken van PBM’s.

Ontdek onze persoonlijke beschermingsmiddelen

Onvoldoende training en bewustwording

Het gebrek aan training en bewustwording is een ernstige fout bij de implementatie van valbeveiligingsmaatregelen. Zorg ervoor dat alle werknemers de nodige training krijgen over het juiste gebruik van valbeveiligingsapparatuur, veilig werken op hoogte en noodprocedures. Creëer een cultuur van veiligheid en herinner werknemers regelmatig aan de gevaren van vallen en hoe deze kunnen worden voorkomen.

Bekijk hoe Falpro hierbij kan helpen

Inspectie & rapportage - Falpro

Onvoldoende inspectie en onderhoud

Een veelvoorkomende fout is het onvoldoende inspecteren en onderhouden van valbeveiligingsapparatuur. Het is van vitaal belang om apparatuur regelmatig te controleren op slijtage, schade en defecten. Stel een duidelijk inspectie- en onderhoudsschema op en zorg dat werknemers weten hoe zij de apparatuur moeten inspecteren en eventuele problemen kunnen melden.

Slechte communicatie en samenwerking

Een gebrek aan communicatie en samenwerking tussen werknemers kan leiden tot valbeveiligingsfouten. Zorg voor duidelijke communicatiekanalen waar werknemers elkaar kunnen informeren over mogelijke gevaren en veiligheidsmaatregelen. Moedig een open cultuur aan waarin werknemers zich vrij voelen om veiligheidskwesties te bespreken en suggesties te doen voor verbeteringen.