Safety Solutions & Services

Over Falpro

Wij helpen onze klanten met het realiseren van een veilige werkomgeving specifiek bij het werken op hoogte. Dit doen wij d.m.v. mensen bewust te maken van de risico’s bij werken op hoogte en door het leveren, monteren en onderhouden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame klimvoorzieningen en valpreventiemiddelen.

Inspectie & rapportage veilig werken op hoogte

Wie is Falpro?

Wij helpen onze klanten met het realiseren van een veilige werkomgeving specifiek bij het werken op hoogte. Dit doen wij d.m.v. mensen bewust te maken van de risico’s bij werken op hoogte en door het leveren, monteren en onderhouden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame klimvoorzieningen en valpreventiemiddelen.

Missie

Falpro Safety Solutions ‘Veiligheid, Kwaliteit & Duurzaamheid op het hoogste niveau!’

Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Enkel zo kunnen wij allemaal nu én in de toekomst vitaal en gezond ons werk doen. Falpro Safety Solutions realiseert een veilige werkplek voor iedereen die op hoogte werkt. Dit doen wij door mensen bewust te maken van de risico’s die gepaard gaan met het werken op hoogte en door het leveren, monteren en onderhouden van kwalitatief hoogwaardige en innovatieve klimvoorzieningen en valbeveiligingsmiddelen. Ons doel is om letsel en gevolgschade te voorkomen.

Kernwaarden

Veiligheid
Iedereen die werkt, heeft recht op een gezonde en veilige werkplek. Enkel zo kunnen wij allemaal nu én in de toekomst vitaal en gezond ons werk doen.

Kwaliteit
Kwaliteit staat voor ons voor de eigenschappen en kenmerken die maken dat een product of dienst in een bepaalde behoefte kan voorzien. Door continu kwaliteit te leveren, kan hierin worden voldaan.

Duurzaamheid
Duurzaamheid betekent voor ons harmonie tussen de 3 p’s: people, planet & prosperity. In alles wat wij doen, houden wij rekening met de effecten die deze hebben op onze stakeholders, omgeving en welvaart. Wanneer de combinatie niet in evenwicht is, zal dit ten koste gaan van één of meerdere elementen.

Visie

Falpro Safety Solutions ‘Goed voor elkaar’.

Goed voor elkaar betekent zowel goed voor elkaar zijn als het goed voor elkaar hebben. Wij willen goed zijn voor al onze stakeholders en wij willen onze producten en diensten goed voor elkaar hebben. Dit streven wij na op basis van onze missie: Veiligheid, Kwaliteit & Duurzaamheid op het hoogste niveau!

Goed voor elkaar zijn betekent voor ons:

  • Zorg dragen voor een sociaal veilige en gezonde werkomgeving waarin alle medewerkers respectvol met elkaar omgaan, zichzelf kunnen zijn en fysiek en mentaal gezond zijn. Een omgeving waarin zij fouten mogen maken en hun kennis en kunde optimaal kunnen inbrengen in hun betekenisvolle werk.
  • Streven naar 100% klanttevredenheid! Luisteren en handelen op de manier waarop de klant dat wenst. Samenwerken op basis van wederzijds respect en gezamenlijke doelstellingen nastreven en behalen. Gelijkwaardig partnerschap is naar onze mening de basis van duurzaam relatiebeheer.
  • Tegemoetkomen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.

Goed voor elkaar hebben betekent voor ons:

  • Het inzichtelijk maken van de wensen en de behoeften en vanuit daar heldere afspraken maken. Afspraken waarin gezamenlijk wordt omschreven welke mate van kwaliteit wordt nagestreefd.
  • Al onze producten en diensten voldoen aan de actuele eisen en de laatste stand der techniek.
  • Over de juiste processen en middelen beschikken waarmee medewerkers hun werk optimaal kunnen uitvoeren.

Normen valbeveiliging

Certificeringen & kwaliteitsbewaking

De producten van Falpro voldoen aan de volgende normen die de vereisten voor werken op hoogte vastleggen:

® EN795:2012

® EN353-355-360-361-362-365

® EN13374:2013

® DIBT

Onze partners

Met wie wij samen werken

Falpro Safety Solutions werkt samen met een aantal betrouwbare veiligheidspartijen.

INNOTECH

INNOTECH Arbeitsschutz GmbH is in 2001 opgericht als familiebedrijf met een hoofdvestiging in Kirchham, Oostenrijk. De onderneming heeft zich vanaf de start gericht op de internationale normen omtrent industriële veiligheid. Haar doel is om innovatieve producten door te blijven ontwikkelen op verschillende markten. INNOTECH is één van de grootste Europese fabrikanten van verankeringsvoorzieningen.

Petzl

Petzl is een familiebedrijf dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot de grootste Europese fabrikant van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze beschermingsmiddelen zijn speciaal ontworpen voor mensen die in het donker of op hoogte werken en/of recreëren. Alle producten worden uitgevonden en ontwikkeld op het hoofdkantoor van Petzl in het hart van de Franse Alpen.

Altrex

Relax het is een Altrex! Kwaliteit op het hoogste niveau. Veiligheid tot op de bovenste trede. Al 70 jaar loopt dit bedrijf voorop op het gebied van klimoplossingen. Altrex is altijd op zoek naar vernieuwing. Daarbij draait het de organisatie niet zozeer om de innovatie zelf maar of de innovatie werk makkelijker en veiliger maakt.