Beveiligingssystemen en innovatieve producten van Falpro

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Petzl

Harnassen en gordels

horizontale kabelbeveiligingssystemen vierkant

Helmen

Railsysteem vierkant

Valdempers

Petzl

Lijnen

horizontale kabelbeveiligingssystemen vierkant

PBM-sets

Railsysteem vierkant

Automatische valstopsystemen

Petzl

Karabijnhaken & toebehoren

horizontale kabelbeveiligingssystemen vierkant

Mobiele ankerpunten

Railsysteem vierkant

Accessoires & toebehoren

Meer weten over persoonlijke beschermingsmiddelen?

Veelgestelde vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen

1. Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)?
Dit zijn uitrustingen die zijn ontworpen om mensen te beschermen tegen één of meer risico’s die hun veiligheid en gezondheid kunnen aantasten. Falpro is gespecialiseerd in persoonlijke beschermingsmiddelen die gebruikt worden bij het werken op hoogte. Hierbij kunt u denken aan harnassen, gordels, helmen en valdempers.
2. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van PBM’s?
Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk dat PBM’s op een juiste manier worden gebruikt.
3. Wie verstrekt de PBM’s?
Indien PBM’s nodig zijn, verstrekt de werkgever deze kosteloos aan de werknemer.
4. Hoe vaak moeten PBM’s worden gekeurd?

Dit hangt af van het type PBM en hoe deze wordt gebruikt. Over het algemeen dient valbeveiliging één keer per jaar gecontroleerd te worden. Wij adviseren om altijd nauwkeurig de instructies van de fabrikant op te volgen.

5. Hoe kies ik de juiste PBM's voor mijn werkzaamheden?

Er zijn verschillende stappen die u kunt doorlopen om de juiste PBM’s te kiezen voor uw werkzaamheden, namelijk:

a. Voer een risicoanalyse uit
Met een risicoanalyse kunt u de gevaren identificeren die verbonden zijn aan de werkzaamheden. Op basis hiervan kunt u beslissen welke PBM’s deze risico’s kunnen verminderen.

b. Controleer de wet- en regelgeving
Het is belangrijk om na te gaan welke wet- en regelgeving van toepassing is op uw werk en welke PBM’s verplicht zijn.

c. Leidt uw werknemers op
Om optimaal gebruik te kunnen maken van PBM’s is het belangrijk dat uw werknemers training en instructies ontvangen over het gebruik en het onderhoud. Ook is het belangrijk dat zij weten wanneer een PBM aan vervanging toe is.

U kunt bij ons terecht voor bovenstaande stappen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

6. Hoe vaak moeten PBM’s worden vervangen?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren. Hierbij kunt u denken aan het type PBM, de mate van slijtage en hoe deze gebruikt wordt. Over het algemeen moeten valbeschermingsuitrustingen en veiligheidshelmen bij beschadiging direct worden vervangen. Dit geldt ook als de vervaldatum is bereikt of als deze een lange tijd blootgesteld zijn aan bijzondere omstandigheden, zoals chemicaliën.