Valbeveiliging

Beveiligingssystemen en innovatieve producten van Falpro

Bij Falpro begrijpen we dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft bij het werken op hoogte. Daarom bieden wij een breed scala aan valbeveiligingsoplossingen die voldoen aan strenge veiligheidsnormen. Onze valbeveiligingsproducten zijn speciaal ontworpen om uw werknemers veilig en beschermd te houden, ongeacht de werkomgeving. Of het nu gaat om bouwplaatsen, industriële locaties of andere situaties waar werknemers met hoogte te maken hebben, wij hebben de juiste oplossing. Ons assortiment omvat permanente valbeveiliging, persoonlijke beschermingsmiddelen en tijdelijke valbeveiliging.

Iedere situatie

Soorten valbeveiliging

Permanente valbeveiliging verwijst naar veiligheidsoplossingen die permanent op een locatie aanwezig zijn. Vaak worden permanente systemen gebruikt in combinatie met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Gebruikers dragen een veiligheidsharnas dat met een veiligheidslijn kan worden vastgemaakt aan een permanente veiligheidsoplossing. Hekwerken zijn hierop een uitzondering, omdat deze zorgen dat een locatie veilig is zonder dat er PBM’s nodig zijn.

PBM’s zijn uitrustingen waarmee werknemers zich kunnen vastmaken aan permanente veiligheidssystemen. Onder PBM’s vallen onder andere veiligheidsharnassen, veiligheidslijnen en valstopapparaten. Naast permanente valbeveiliging en PBM’s kunt u bij Falpro ook terecht voor tijdelijke valbeveiliging. Hierbij kunt u onder andere denken aan tijdelijke ankerpunten en mobiele leeflijnen. Deze valbeveiligingsoplossingen zijn ideaal voor gebouwen zonder permanente valbeveiliging.

Vraagt u zich af welke valbeveiliging u nodig heeft voor uw situatie, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij voorzien u graag van passend advies.

Losse verankeringspunten - valbeveiliging

Losse verankeringspunten

Losse verankeringspunten (EAP’s) voor individuele valbeveiliging op daken. EAP’s kunnen op een groot aantal ondergronden worden gemonteerd.

horizontale kabelbeveiligingssystemen - valbeveiliging

Kabelsystemen

De All-in-One kabelsystemen (AIO) bieden bij werkzaamheden op daken de grootste bewegingsvrijheid.

Railsysteem - valbeveiliging

Railsysteem

TAURUS is een goed doordacht aluminium railsysteem voor toepassing op alle ondergronden. Optimaal voor vrij werken.

Lichtkoepel - valbeveiliging

Doorvalbeveiliging

Oplossing voor beveiliging tegen doorvallen bij gesloten en geopende lichtkoepels. Eenvoudig te monteren, ook achteraf.

Relingbeveiliging - valbeveiliging

Hekwerk

Voorkom vallen door veilige relingen of beveiligingen aan de steiger. De veiligheidsreling BARRIER biedt omvangrijke toepassingsmogelijkheden.

Veiligheidsuitrusting

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Uitrustingen volgens geldende normen waarborgen veilig werken. Hoogwaardige PVU-systemen kunnen naar behoefte worden gecombineerd.

Venster - valbeveiliging

Modulaire vensterbeveiliging (MFS)

Zeer eenvoudig op vrijwel alle venstermaten of wandopeningen aan te passen en op elk moment uit te breiden.

Kabelbeveiliging

Tijdelijke voorzieningen

Voor tijdelijke montage op een bouwlocatie of in de industrie Eenvoudig en snel op te bouwen en te verwijderen – voor verschillende draagconstructies.

Het keuren van valbeveiliging

Werkgevers hebben verschillende verplichtingen als het gaat om het gebruik van arbeidsmiddelen zoals valbeveiliging. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat de valbeveiliging veilig is en dat de werknemers op een veilige manier met de producten kunnen werken. Een van de verplichtingen van de werkgever is het regelmatig laten keuren en onderhouden van valbeveiligingsoplossingen. Dit geldt niet alleen voor PBM’s zoals harnassen, maar ook voor bijvoorbeeld ladders en hekwerk. Door regelmatige inspectie kunnen eventuele problemen vroegtijdig worden opgemerkt. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen.

U kunt bij ons terecht om uw valbeveiliging te laten keuren. Wij zijn hiervoor geschoold en gecertificeerd.

Meer weten over valbeveiliging?

Veelgestelde vragen over valbeveiliging

Wat is valbeveiliging?

Valbeveiliging voorkomt dat mensen vallen en zich bezeren. Het wordt voornamelijk gebruikt bij het werken op hoogte, omdat hier een grotere kans is om te vallen. Valbeveiliging omvat diverse componenten, zoals veiligheidsharnassen, vanglijnen en ankerpunten.

Is valbeveiliging verplicht?

Werk op hoogte brengt risico’s met zich mee en daarom is valbeveiliging essentieel.

Valbeveiliging is verplicht als:

  • Werknemers werken op minimaal 2,5 meter hoogte.
  • Werknemers op een hoogte van minder dan 2,5 meter werken, maar het risico lopen om te vallen.
  • Werknemers zich begeven op een plek die beweegt of kan bewegen, waardoor zij kunnen vallen.

Lees hier alle complete richtlijnen in met betrekking op de verplichting van valbeveiliging.

Hoe kan u als werkgever zorgen voor valbeveiliging?

Bescherm uw medewerkers door:

  • Te zorgen voor een veilige steiger, bordes en werkvloer.
  • Hekken en leuningen te plaatsen.
  • Openingen in vloeren en muren te beveiligen.

Als dit niet mogelijk is, plaats dan vangnetten, veiligheidsgordels en vallijnen.

Wilt u weten welke valbeveiliging geschikt is voor uw specifieke situatie? Laat dan een risico-inventarisatie evaluatie uitvoeren.

Welke wettelijke voorschriften en normen rondom valbeveiliging zijn er in Nederland?

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
De Arbowet vormt het wettelijk kader voor veilig en gezond werken in Nederland.

Het Arbobesluit
Dit is een uitwerking van de Arbowet die specifieke voorschriften bevat voor verschillende aspecten van arbeidsveiligheid, waaronder valbeveiliging.

NEN-EN 363:2018
Deze norm specificeert de eisen voor uitrusting tegen vallen, inclusief instructies voor gebruik, onderhoud, inspectie en keuring.

NEN 2484:2017
Deze norm behandelt het veilig gebruik van draagbaar klimmaterieel, zoals ladders en trappen.

Richtlijn Steigers (Richtlijn 2009/104/EG)
Deze richtlijn heeft betrekking op het opbouwen, gebruiken en afbreken van steigers en bevat voorschriften voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers.

EN-NEN 795:2012
Deze Europese norm stelt de specificaties en eisen vast voor ankerpunten op daken voor persoonlijke bescherming tegen vallen tijdens werkzaamheden op hoogte.

Welke soorten valbeveiligingssystemen zijn er beschikbaar?

Er zijn verschillende soorten valbeveiligingssystemen beschikbaar, waaronder:

Valbeveiligingsharnas
Dit is een persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) dat om het lichaam wordt gedragen en voorzien is van aansluitpunten waarop andere valbeveiligingsmiddelen kunnen worden bevestigd.

Veiligheidslijn en valstopapparaat
Een veiligheidslijn is een verankeringslijn die werknemers verbindt met een vast punt om te voorkomen dat ze vallen. Een valstopapparaat, zoals een valdemper of zelfoprollende lijn, kan aan de veiligheidslijn worden bevestigd om een val te stoppen of de impact te beperken.

Ankerpunten
Dit zijn structurele verankeringspunten waaraan een valbeveiligingsuitrusting kan worden bevestigd.

Veiligheidsnetten
Veiligheidsnetten worden vaak gebruikt bij bouw- en constructiewerkzaamheden en beschermen werknemers tegen vallen.

Valbeveiligingskooien en -rails
Deze worden gebruikt in trappenhuizen, platforms en andere verhoogde werkplekken om een barrière te creëren en te voorkomen dat werknemers vallen.

Hekwerken en leuningen
Deze worden vaak geïnstalleerd op platte daken, loopbruggen en andere verhoogde werkplekken om een permanente barrière te vormen en het risico op vallen te verminderen.

Welke valbeveiligingsoplossingen biedt Falpro?

U kunt bij ons terecht voor permanente valbeveiliging zoals ankerpunten en hekwerk, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsharnassen en tijdelijke ankerpunten zoals mobiele leeflijnen.

Welke valbeveiliging heb ik nodig?

Vind de juiste valbeveiliging voor uw situatie. Elk type werk op hoogte vereist specifieke valbeveiligingsmiddelen, zoals veiligheidsharnassen, vanglijnen en ankerpunten. Ontdek welke componenten essentieel zijn en zorg ervoor dat u de benodigde valbeveiliging hebt.

Neem contact met ons op voor specifiek advies voor uw situatie.

Geven jullie ook training en advies op het gebied van valbeveiliging?

Ja zeker! Wij verzorgen toolboxmeetings en producttrainingen met als doel om iedereen bewust te maken van het belang van veilig werken. Dit zijn interactieve sessies die gericht zijn op duidelijke protocollen en heldere werkinstructies.

Wat zijn de veelvoorkomende risico's bij het werken op hoogte en hoe kan valbeveiliging deze risico's verminderen?

Valrisico
Het grootste risico bij werken op hoogte is het gevaar om te vallen. Dit kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Valbeveiligingsharnassen, veiligheidslijnen, ankerpunten en andere systemen kunnen werknemers verbinden met stevige punten waardoor het valrisico aanzienlijk kan worden verkleind.

Evenwicht verliezen of struikelen
Het kan moeilijk zijn om het evenwicht te bewaren bij het werken op hoogte. Onstabiele oppervlakken en obstakels kunnen ervoor zorgen dat werknemers hun evenwicht verliezen of struikelen en van grote hoogte vallen. Valstopapparaten, zoals valdempers en zelfoprollende lijnen, kunnen de impact van een val verminderen door de kracht van de vertraging te absorberen.

Onjuiste opstelling van ladders of steigers
Onjuist gebruik of montage van ladders en steigers kan leiden tot instabiliteit en vergroot het risico om te vallen. Zorg ervoor dat werknemers voldoende producttrainingen volgen zodat zij weten hoe ladders en steigers gebruikt moeten worden. Daarnaast is het verstandig om gebruik te maken van andere vormen van valbeveiliging, zoals vangnetten.

Gebrek aan training en bewustzijn
Een gebrek aan training, onvoldoende kennis van de juiste procedures en niet bewust zijn van de risico’s van werken op hoogte kunnen leiden tot ongevallen. Training op het gebied van valbeveiliging en specifieke producttrainingen helpen werknemers de risico’s beter te begrijpen en veilige werkwijzen te volgen.