Voorlichting & training

Voor veilig werken op hoogte

Falpro Safety Solutions verzorgt voorlichtingen en trainingen voor het werken op platte en licht hellende daken!

Voorlichting & training veilig werken op hoogte

Valbeveiliging voorlichtingen en trainingen

Bij het werken op hoogte zijn risico’s onvermijdelijk en de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers is een groot goed. Veilig werken op daken vergt naast een goed systeem ook wat van de medewerkers. Ons doel is iedereen bewust te maken van het belang van veilig werken en hoe risico’s uitgesloten kunnen worden. Dit doen we door duidelijke protocollen, heldere werkinstructies en in de vorm van bijvoorbeeld toolboxmeeting of specifieke producttrainingen!

Toolboxmeetings

Een toolboxmeeting is een korte presentatie over een bepaald veiligheidsonderwerp om de veiligheid te bevorderen binnen uw bedrijf!

Producttrainingen

Via producttrainingen leren we het belang van veilig werken en hoe risico’s uitgesloten kunnen worden.

Protocollen en werkinstructies

Via protocollen en werkinstructies maken we iedereen bewust van het belang van veilig werken en hoe risico’s uitgesloten kunnen worden.

PBM-advies

Advies persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zoals de juiste kleding, ongevallensensor, harnas, etc.