Risico’s werken op hoogte

Veiligheid, kwaliteit & duurzaamheid op het hoogste niveau!

Wist u dat valgevaar een van de meest voorkomende oorzaken is van arbeidsongevallen? Werken op hoogte brengt aanzienlijke risico’s met zich mee, de meest voorkomende risico’s zijn:

  • Vallen van hoogte
  • Vallen door een opening van een werkvloer
  • Getroffen worden door een vallend voorwerp
  • Een mogelijk langere vluchtweg bij calamiteiten

Bron: Arboportaal

Conform de Nederlandse wet- en regelgeving zijn werkgevers verplicht maatregelen te nemen op werkplekken waar het risico van vallen op hoogte aanwezig is. Deze verplichting geldt niet alleen voor hoogtes boven de 2,50 meter, maar ook voor situaties waarbij valgevaar bestaat onder de 2,50 meter.

Wat kunt u doen om deze risico’s te verminderen?

Een effectieve stap is het uitvoeren van een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E). Met een RI&E worden de risico’s van uw werkplek nauwkeurig in kaart gebracht. Hierbij wordt rekening gehouden met de actuele wet- en regelgeving en de laatste ontwikkelingen in de markt. Na een grondige inventarisatie hebben we een helder beeld van de risico’s, waarna we een op maat gemaakt plan opstellen. Dit plan biedt advies over specifieke middelen en maatregelen om de risico’s van werken op hoogte effectief te beperken en ongevallen te voorkomen.

Risico’s werken op hoogte - Falpro

Benieuwd welke oplossingen uw werkomgeving veiliger maken?

Neem gerust contact met ons op.