Wetgeving werken op hoogte

Veiligheid, kwaliteit & duurzaamheid op het hoogste niveau!

In het kader van veilig werken op hoogte is het essentieel om te voldoen aan de wettelijke voorschriften. Een grondige kennis van deze regels en verplichtingen draagt bij aan het minimaliseren van de risico’s en het waarborgen van een veilige werkomgeving. 

Wanneer is valbeveiliging verplicht?

Valbeveiliging is verplicht als:

 • Werknemers werken op minimaal 2,5 meter hoogte.
 • Werknemers op een hoogte van minder dan 2,5 meter werken, maar het risico lopen om te vallen.
 • Werknemers zich begeven op een plek die beweegt of kan bewegen, waardoor zij kunnen vallen.

Hoe kan u als werkgever zorgen voor valbeveiliging?

Bescherm uw medewerkers door:

 • Veilige steigers, bordessen en werkvloeren te gebruiken.
 • Hekken en leuningen te plaatsen.
 • Openingen in vloeren en wanden te beveiligen.

Verplichtingen werkgever

Werkgevers hebben diverse verplichtingen met betrekking tot arbeidsmiddelen. Allereerst dienen zij te waarborgen dat de arbeidsmiddelen veilig zijn door middel van regelmatige keuringen en onderhoud. Ten tweede is het hun verantwoordelijkheid om werknemers te voorzien van instructies en trainingen. Ten derde dienen werkgevers erop toe te zien dat de arbeidsmiddelen correct worden gebruikt. Daarbovenop ligt de verantwoordelijkheid bij hen om te voldoen aan specifieke wet- en regelgevingen, waaronder de Arbowet, Machinerichtlijn, en Richtlijn Arbeidsmiddelen. 

Met behulp van de Falpro Safety Chain nemen wij de eerste twee verantwoordelijkheden op ons. Als werkgever hoeft u zich daardoor enkel nog te richten op het toezien op het correcte gebruik van de veiligheidsoplossingen.

Onderhoud van arbeidsmiddelen

Regelmatig onderhoud van arbeidsmiddelen is een vereiste. Werkgevers dienen een gedetailleerd onderhoudsschema op te stellen, periodieke keuringen uit te voeren en de staat van arbeidsmiddelen te waarborgen.

Wetgeving werken op hoogte - Falpro

Keuring van arbeidsmiddelen

Er bestaan twee soorten keuringen: een keuring vóór het eerste gebruik en periodieke keuringen ter voorkoming van slijtage en veroudering. Werkgevers hebben de vrijheid om te kiezen wie deze keuringen uitvoert, maar voor bepaalde arbeidsmiddelen zijn gecertificeerde keuringsinstanties verplicht. Dit geldt niet alleen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) zoals harnassen, maar ook voor bijvoorbeeld ladders en hekwerk. Door regelmatige inspectie kunnen eventuele problemen tijdig worden opgemerkt, waardoor gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. U kunt bij ons terecht voor het keuren van uw valbeveiliging, wij beschikken over de benodigde scholing en certificering.

Bewijs van keuring

Een essentieel aspect van de keuringsverplichting is het bewijs van keuring. Werkgevers moeten aantonen dat de keuringen zijn uitgevoerd en schriftelijke bewijsstukken op de arbeidsplaats bewaren.

Relevante wetgeving en normen

 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet): de Arbowet vormt het wettelijk kader voor veilig en gezond werken in Nederland.
 • Het Arbobesluit: dit is een uitwerking van de Arbowet die specifieke voorschriften bevat voor verschillende aspecten van arbeidsveiligheid, waaronder valbeveiliging.
 • NEN-EN 363:2018: deze norm specificeert de eisen voor uitrusting tegen vallen, inclusief instructies voor gebruik, onderhoud, inspectie en keuring.
 • NEN 2484:2017: deze norm behandelt het veilig gebruik van draagbaar klimmaterieel, zoals ladders en trappen.
 • Richtlijn Steigers (Richtlijn 2009/104/EG): deze richtlijn heeft betrekking op het opbouwen, gebruiken en afbreken van steigers en bevat voorschriften voor de veiligheid en de gezondheid van werknemers.
 • EN-NEN 795:2012: deze Europese norm stelt de specificaties en eisen vast voor ankerpunten op daken voor persoonlijke bescherming tegen vallen tijdens werkzaamheden op hoogte.

Voor een overzicht van alle wetgeving en normen, verwijzen wij u graag door naar de website van Arboportaal.

Benieuwd welke oplossingen uw werkomgeving veiliger maken?

Neem gerust contact met ons op.